naglowek_rped2017.png

 

 

Szanowni Państwo,

 


w imieniu Zespołu Reumatologów z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w kolejnej, XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Wyzwania w reumatologii dziecięcej".

Formuła konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, obejmuje sesje wykładowe przeplatane sesjami doniesień oryginalnych i prezentacjami przypadków oraz forum Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Reumatologii. Przewidujemy również organizację sesji i wykładów firmowych. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się najwybitniejsi polscy reumatolodzy i pediatrzy, zarówno naukowcy, jak i praktycy.

Tematem wiodącym Konferencji są perspektywy diagnostyki i terapii chorób wieku rozwojowego, ale w tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę Państwa także na problemy diagnostyczne i terapeutyczne chorób autozapalnych, reaktywnych zapaleń stawów oraz osteoporozy wieku rozwojowego.

Tradycyjnie serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji, prezentacji przypadków pacjentów, które sprawiły trudności diagnostyczne lub lecznicze, przedstawienia aktualnego dorobku naukowego oraz twórczego głosu w czasie dyskusji. Z zainteresowaniem wysłuchamy wiadomości o dalszych losach pacjentów prezentowanych na ubiegłorocznej Konferencji.

Do dnia 28 lutego 2017 czekamy na zgłoszenia Państwa prezentacji (przypadki i doniesienia oryginalne)  na adres mailowy Biura Organizacyjnego (e-mail: kongres@skolamed.pl).

Wraz z organizatorem Konferencji – Biurem Kongresów „Skolamed” będziemy Państwa oczekiwać w przepięknym, wiosennym Kazimierzu.

Bardzo serdecznie zapraszamy

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego