naglowek_rped2017.png

 

 

Program naukowy konferencji

Dom Architekta SARP
24-120 Kazimierz Dolny, Rynek 20

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

 

Czwartek, 20 kwietnia 2017

15.30 Kawa na powitanie

16.00 - 16.15 Otwarcie Konferencji

16.15 - 16.45 Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Eponimy medyczne pochodzenia mitologicznego.

16.45 - 18.00 Sesja naukowa
Choroby autozapalne w praktyce reumatologicznej
Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med Elżbieta Smolewska, prof. nadzw.
Dr hab. n.med. Violetta Opoka-Winiarska

16.45 - 17.20 Dr n.med. Beata Wolska-Kuśnierz (Warszawa)
Choroby autozapalne - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

17.20 - 17.40 Dr hab. n.med. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
Zespoły gorączek nawrotowych w praktyce reumatologa.

17.40 - 18.00 Dr hab. n. med Elżbieta Smolewska, prof. nadzw. (Łódź)
Co wiemy o CRMO?

18.00.-19.00.  Forum Konsultantów

18.00 - 18.30 Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan - Konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Wybrane informacje o  leczeniu chorób układu ruchu u dzieci w województwie Lubelskim i Polsce na podstawie danych z Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

18.30 - 19.00 Dyskusja
Moderatorzy:
Dr hab. n.med. Violetta Opoka-Winiarska,
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

Specjalizacje z reumatologii dla pediatrów.
Nowy program lekowy NFZ dla leczenia MIZS o przebiegu agresywnym.
Rejestr MIZS.
Rekomendacje terapii MIZS.

19.30 – 21.00 Kolacja

 

 

Piątek, 21 kwietnia 2017

 

9.00 - 9.45 Spotkanie z ekspertem: Dr n. med. Barbara Hasiec (Lublin)
Diagnostyka i leczenie zakażeń w przebiegu w reaktywnych zapaleń stawów.

9.45 - 11.00  Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część I)
Zakażenia  i choroby reumatyczne
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal,
Dr n. med. Barbara Hasiec

9.45 - 9.55 Katarzyna Kobusińska, Violetta Osińska, Ewa Muzalewska
Akcja-reakcja, czyli reaktywne zapalenie stawów po zakażeniu bakteriami jelitowymi u dwóch nastoletnich chłopców.
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy

9.55 - 10.05 Jacek Postępski, Aleksandra  Rybkowska, Aleksandra Sobiesiak, Edyta Olesińska
Reaktywne  zapalenie  stawów po zakażeniu jersinia – analiza  materiału
własnego Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii UM w Lublinie z lat 2012-2016.
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, UM w Lublinie

10.05 - 10.15 Małgorzata  Biernacka-Zielińska, Marta  Janicka-Szczepaniak, Elżbieta Smolewska
Jak na huśtawce - zmiany obrazu klinicznego u 2 latka z zapaleniem stawów.
Zakład Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Łodzi

10.15 - 10.25 Paulina Frańczak- Chmura
Rabdomioliza w przebiegu grypy typu A.
Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSzW im. Jana Bożego W Lublinie

10.25 - 10.35 Maria Tomaszek, Aleksandra Sobiesiak, Aleksandra Rybkowska, Violetta Opoka - Winiarska
Zakażenie CMV w przebiegu ziarniniakowatości z zapleniem naczyń - opis przypadku.
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie

10.35 - 10.45 Joanna Lipińska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Agnieszka Zygmunt, Elżbieta Smolewska
Wczesny początek - trudne leczenie.
Zakład Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Łodzi, SP ZOZ CSK UM w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej.

10.45 - 11.00 Dyskusja

11.00 - 11.30 Sesja satelitarna firmy Roche
Strategie terapeutyczne dla wczesnej remisji w MIZS

11.00 - 11.15 Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
Czy wczesne osiągnięcie remisji w MIZS jest możliwe?
11.15 - 11.30 Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw. (Łódź)
Wczesne agresywne leczenie MIZS - lekcja z RZS?

11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.00 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część II)
Choroby autozapalne
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska,
Dr hab. n. med. Henryka Mazur-Zielińska

12.00 -12.10 Beata  Kołodziejczyk1 , Elżbieta Hernik1, Piotr Gietka1 ,Mateusz Płaza2, Iwona Sudoł-Szopińska2
Przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku  współistniejące z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego –opis przypadku
1Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, 2 Zakład Radiologii; Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

12.10 - 12.20 Krzysztof Orczyk, Marta Janicka-Szczepaniak, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Elżbieta Smolewska  
Płyn w osierdziu jako zwiastun rozwijającego się zespołu aktywacji makrofagów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Zakład Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Łodzi

12.20 - 12.30 Daiva Gorczyca1, Bogna Dobrzyniecka2
Układowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u 2-letniego chłopca powikłane dwukrotnym incydentem HLH.
1III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Oddział Pediatryczno-Reumatologiczny Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

12.30 - 12.40 Katarzyna Kobusińska, Violetta Osińska, Ewa Muzalewska
Zespół autozapalny związany z dysfunkcją genu NOD2 - trudności diagnostyczne i terapeutyczne, czyli polsko-irlandzka podróż od glikokortykosterydów do leczenia biologicznego.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii

12.40 - 12.50 Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Zbigniew Żuber
Czy to choroba IgG4 zależna ?  Problem diagnostyczny i terapeutyczny.
Oddział Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika, Kraków

12.50 - 13.00  Dyskusja

13.00 - 14.00 Sesja satelitarna firmy Abbvie
Różne choroby wspólne leczenie: przypadki z praktyki reumatologa, gastrologa i okulisty.

Dr hab. n. med. Piotr Albrecht (Warszawa),  Dr n. med. Danuta Nikratowicz (Poznań),
Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw. (Łódź),
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. (Kraków)

14.00 – 15.30  Lunch

15.30 - 16.30 Sesja przypadków i doniesień oryginalnych (część III)
Diagnostyka obrazowa
Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak
Dr n. med. Piotr Gietka

15.30 - 15.40 Małgorzata Sobczyk, Dorota Turowska-Heydel, Zbigniew Żuber
Obrazowanie USG – diagnostyka.
Oddział Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika, Kraków

15.40 - 15.50 Agnieszka Gazda1,  Beata  Kołodziejczyk1 , Piotr Gietka1 ,Mateusz Płaza2, Iwona Sudoł-Szopińska2
Zastosowanie rezonansu magnetycznego całego ciała w reumatologii dziecięcej- wybrane przypadki kliniczne
1Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, 2 Zakład Radiologii;  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa

15.50 - 16.00 Justyna Roszkiewicz, Elżbieta Smolewska
Od fibrosis do diagnosis
Zakład Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Łodzi

16.00 - 16.10 Bogna Dobrzyniecka, Joanna Puławska
Leczenie biologiczne u pacjenta z MIZS i zmianami śródmiąższowymi tkanki płucnej.
Oddział Pediatryczno-Reumatologiczny Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

16.10 - 16.30 Dyskusja

16.30 – 17.15  Sesja satelitarna firmy Pfizer

16.30 - 16.50 Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber,  prof nadzw. (Kraków)
Aktualne zasady monitorowania i leczenia chorób reumatycznych.
16.50 - 17.15 Prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska- Sak  (Warszawa)
Miejsce etanerceptu w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów - wciąż coś nowego.

17.15 - 17.45 Przerwa kawowa

17.45 - 18.30 Badania obrazowe w reumatologii wieku rozwojowego
Wykład z pokazem praktycznym wsparty grantem edukacyjnym firmy TMS Toshiba Medical

Dr n. med. Tomasz Madej (Lublin)
USG klatki piersiowej w chorobach reumatycznych u dzieci.

18.30 – 19.00 Sprawy organizacyjne Sekcji Pediatrycznej PTR

19.30 Kolacja w Domu Archiekta SARP

20.30 Wieczorny spacer po Kazimierzu i okolicach ...

Możliwość uczestnictwa w fakultatywnym, dodatkowo płatnym nocnym zwiedzaniu wąwozów lessowych z pochodniami. Zapisy przyjmuje Biuro Konferencji, przewidywana cena 45 zł/os., opłata gotówką u przewodnika przy rozpoczęciu zwiedzania. Wydarzenie nie jest organizowane w czasie realizacji programu naukowego i nie jest finansowane z wpłat od firm farmaceutycznych ani z opłat rejestracyjnych.

 

Sobota, 22 kwietnia 2017

9.00 - 9.20 Sesja satelitarna firmy Medac
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof nadzw. (Kraków)
Metotreksat, znany i sprawdzony lek – najnowsze doniesienia dotyczące mechanizmów działania.

9.20 - 10.30  Sesja przypadków i doniesień oryginalnych  (część IV)
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Anna Górska
Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz

9.20 - 9.30. Anna Górska, Anna Zubko
Zespół Ehlersa-Danlosa u 14-letniego chłopca z dominującymi objawami pozapiramidowymi we wczesnym dzieciństwie i zaburzeniami wzrastania.
Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UDSK w Białymstoku

9.30 - 9.40 Agnieszka Kowalczyk,  Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Żuber Zbigniew
Zaburzenia chodu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Oddział Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika, Kraków

9.40 - 9.50 Agnieszka Zygmunt, Joanna Lipińska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Elżbieta Smolewska
Zapalenie mięśnia pośladkowego większego oraz gruszkowatego jako przyczyna bólu kończyny dolnej u 17-letniego chłopca.
Zakład Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii UM w Łodzi

9.50 - 10.00 Zbigniew Żuber, Agnieszka Wnuk, Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk
Zespół TINU – co dalej ?
Oddział Reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika, Kraków

10.00 - 10.10 Magdalena Cienkusz, Katarzyna Drabko
Maska reumatyczna jako początek choroby nowotworowej u dzieci- analiza trzech przypadków.
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie

10.10 – 10.20 Yaryna Boyko
Ataxia Telangiectasia and Juvenile Idiopatic Arthritis in one patient.
Lviv Regional Council Public Institution “Western Ukrainian Specialized
children’s Medical Centre”

10.20 - 10.30 Dyskusja

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 12.00 Sesja naukowa
Osteoporoza w praktyce reumatologa pediatry
Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz,
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw.

11.00 - 11.05 Dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz
Kości w okresie rozwojowym - czyli czym skorupka za młodu...

11.05 - 11.20 dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska (Lublin)
Pierwotna czy wtórna? W poszukiwaniu przyczyn osteoporozy w wieku dziecięcym.

11.20 -11.35 Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. nadzw.  (Łódź)
Osteoporoza w chorobach reumatycznych u dzieci – „kłujące” przypadki.

11.35 - 11.50 Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. (Kraków)
Problematyka leczenia  osteoporozy w wieku rozwojowym.

11.50 - 12.00 Dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz (Białystok)
Podsumowanie, czyli propozycja schematu postępowania u dziecka z rozpoznaną osteoporozą.

12.00 - 12.15 Dyskusja

12.15 - 12.30  Posumowanie i zakończenie Konferencji